/Files/images/Вчителя/IMG_0625(1) copy.jpg

Сарій Тетяна Анатоліївна - учитель фізики.

Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - «учитель-методист»

Має почесні звання, нагороди Грамота МОН України (2008р.), відмінник освіти України

Сарій Тетяна Анатоліївна працює вчителем фізики Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області з 1990 року.

Тетяна Анатоліївна – вчитель фізики вищої категорії, вчитель – методист, має високий рівень науково-методичної підготовки, професійної майстерності.

З 1998 року Сарій Т. А. - член журі районних олімпіад з фізики, з 2010 року - член журі обласного етапу олімпіад з фізики. Тетяна Анатоліївна бере активну участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів фізики, є викладачем спецкурсу «Методика викладання фізики» в Харківській Академії неперервної освіти.

Тетяна Анатоліївна користується авторитетом і повагою в колективі та з боку батьківської громадськості.


Підсумки останньої атестації
Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».

Тема (проблема) досвіду: «Робота з обдарованими учнями з фізики».

Вид досвіду - новаторський.

Анотація до досвіду

Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху»

Провідна ідея: майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей.

Головна мета: розробка, впровадження, удосконалення ефективних методичних засобів та технологій навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Актуальність проекту полягає в тім, що його реалізація дає можливість:

  • cтворити таке середовище, таку атмосферу життєдіяльності дітей, яка б сприяла гармонічному розвитку особистості кожного ліцеїста;
  • формувати, зберігати і підтримувати фізичне, психічне і духовне здоров'я;
  • сприяти свідомому вибору учнями "ключової" сфери діяльності, починаючи із середньої ланки навчання (допрофільне навчання);
  • розвивати вміння аналізувати і деталізувати інформацію, формувати творче, нешаблонне мислення; здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну досягнення; вміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та докладати необхідні зусилля для розв’язання завдань;
  • домогтися результативності навчально-виховного процесу за умови ефективного використання часу, зусиль, засобів.

Хто і коли вивчав досвід

Досвід схвалено педагогічною радою НВК № 89, протокол № 4 від 22.02.2006р.;

Досвід узагальнено і рекомендовано до узагальнення на районному рівні педагогічною радою ліцею № 89, протокол № 12 від 25.11.2005р.;

Досвід узагальнено методичною радою методичного кабінету Шевченківського району, протокол № 4 від 22.02.2006р.

У якій формі узагальнено досвід - опис:

Ким схвалено досвід:

а) рішенням педагогічної ради навчального закладу;

б) рішенням ради управління освіти адміністрації району Харківської міської ради.

Перелік додатків до анотації, що ілюструють досвід - дидактичний матеріал: Сарій Тетяна Анатоліївна є співавтором навчальних посібників «Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Збірник задач» (автори Божинова Ф.Я., Карпухіна О.О., Сарій Т.А., рекомендовано до використання у ЗНЗ Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-294), та «Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Комплексний зошит для контролю знань» (автори Божинова Ф.Я, Сарій Т.А., Кірюхіна О.О.) (Рекомендовано до використання у ЗНЗ - лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-293.

Матеріали досвіду зберігаються: методичний центр управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду:

а) проведено науково-практичний семінар;

б) здійснюється наставництво;

в) надається консультативна допомога.

Висновки: Багаторічний досвід роботи Сарій Тетяни Анатоліївни з розробки та впровадження прогресивних технологій навчання; забезпечення фундаментальної освітньої підготовки; надання учням можливості реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової та наукової діяльності; здійснення просвітницької та видавничої діяльності; з координації роботи вчителів, батьків, учнів щодо надання можливості розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів ліцею дає підстави для подальшого впровадження та розповсюдження досвіду з вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

Найбільш ефективними методами розповсюдження досвіду вважаємо:

· проведення проблемно-тематичних обговорень психолого-педагогічних та методичних аспектів роботи з обдарованими учнями;

· викладання на курсах підвищення кваліфікації для вчителів міста та області;

· проведення педагогічної практики для студентів фізико-математичних спеціальностей;

· створення творчих груп учителів ліцею для розв’язання методичних проблем, які виникають у роботі з обдарованою молоддю в умовах профільного навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 99