• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота

Методична робота

Модернізація освіти ХХІ століття вимагає від науково-методичної діяльності вирішення системи різноманітних за рівнем та характером завдань на основі загальної стратегічної мети освіти і єдиної методології педагогічного пошуку.

/Files/images/DSC04971.JPG

Завдання ліцею:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • створення багатовекторної моделі ліцейської освіти;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Проблема стабільного функціонування Харківського ліцею № 89 – розвиваюча, культуротворча домінанта освіти та виховання особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, творчості – забезпечена єдиною освітньою системою, циклом базисних і спеціалізованих дисциплін, спецкурсів з профільної освіти.

Філософія освіти ліцею:

 • перспективний розвиток ліцею як комплексу науково-академічної освіти;
 • універсалізація сучасних педагогічних технологій;
 • перехід від моделі педагогічної кваліфікації до моделі педагогічної компетенції;
 • розвиток інформаційної інфраструктури;
 • створення ринку освітніх послуг;
 • інтеграція української освіти в європейський та світовий освітній простір;
 • поглиблення зв’язку з наукою;
 • генералізація способів управління.

Учитель ліцею: від професіональної самоосвіти до реалізації творчої майстерності.

Структура методичної роботи ХЛ №89 Харківської міської ради Харківської області
План проведення навчально-методичних заходів з питань інформатизації освіти та використання ІКТ у освітньому процесі Харківського ліцею №89 у 2018 році.
Науково-методичний журнал із циклу "Сузір’я творчих думок".
Тема методичної роботи, над якою працює Шевченківський район:
"Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів"
Науково-методична проблема ліцею на 5 років:
"Реалізація багатовекторної моделі ліцейської освіти як основи успішної соціалізації учнів та підвищення якості освіти"

Кiлькiсть переглядiв: 985