• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Соціально-психологічна служба
Графік консультацій практичного психолога Харківського ліцею № 89
Таран Наталії Володимирівни:
  • Понеділок 09.00 - 13.00
  • П'ятниця 09.00 - 13.00
Телефон довіри Департаменту освіти Харківської міської ради 764-22-39 працює щодня з 8.00 до 22.00

Психологічна служба, на сьогоднішній день, є досить значущим компонентом системи шкільної освіти. Головна мета роботи - виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку інноваційної особистості.

Основні завдання психологічної служби:

1. Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання учнів. Здійснення діагностики готовності дітей до навчання у школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились не готовими або відстають у навчанні. Виявлення та розвиток здібностей та обдарованостей дитини.

2. Науково-методичне і практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи. Діагностика особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів, виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини; розробка і психологічне забезпечення розвивально-корекційної та реабілітаційної роботи з учнями.

3. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.

4. Здійснення соціально-педагогічної реабілітації учнів, які зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію, незаконні види праці; які з тих чи інших причин не відвідують школу, потрапили під вплив псевдорелігійних культів, знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо.

Напрями роботи практичного психолога:

- консультативно-методична допомога з питань навчання і виховання дітей;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальнму закладі та сім'ї;

- превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, СНІДу.

- проведення інтерактивних занять, ігор, круглих столів, диспутів;

- перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

- дослідження психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

- дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);

- дослідження професійних здібностей і нахилів старшоклассників;

- дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;

- дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;

- дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині;

- участь у роботі батьківських зборів;

- консультативна робота з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Постійнодіючий психолого-педагогічний семінар вчителів ліцею буде працювати над проблемами:

  1. Психолого-педагогічні особливості підтримки обдарованих дітей.
  2. Проблеми професійної деформації педагогів.
  3. «Керування успіхом на уроці». Психологічний захист як реакція учня на стресову ситуацію.
  4. Психолого-педагогічні технології розвитку особистості підлітка-учасника дитячого самоврядування.
Кiлькiсть переглядiв: 375