В системі методичної роботи Харківського ліцею № 89 результативними стали колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи.

Колективні форми науково-методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Інструктивно-методичні наради проводяться з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників.

Теоретичні та практичні семінари спрямовані на вивчення сучасних педагогічних теорій, освітніх дидактичних систем, на практичну реалізацію методів, форм, способів інновацій;

До колективних форм методичної роботи належать:

Педагогічна рада – вищий колегіальний орган навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної діяльності. Педагогічна рада визначає основні напрями і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. Головою педагогічної ради є директор ліцею. Педагогічна рада має право приймати рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію після його затвердження головою ради.

До групових форм роботи належать:
Робота творчих груп

1. «Кіностудія «Стоп-кадр». Члени творчої групи: Осадчук О.В., Белеванцева О.М., Нуреєва О.С. , Іванченко А.А., Денисенко І. В., керівник - Полєшко О. Г.

2. «Школа малодосвідченого учителя». Члени творчої групи: Жозе да Коста А. А, Гончаренко К. І., Денисенко І. В., Кидонь О. М., Гук Д. П., Семенда А. П., Таран Н. В., Діденко О. Л., керівник - Гладаренко І.В.

3. «Творча група з виявлення та розвитку здібностей обдарованих дітей». Члени творчої групи: Сіренко А. А., Труфман О. А., Таран Н. В., Семенда А. П., Гук Д. П., Мірошниченко О. В., керівник - Нурєєва О.С.

Робота навчально - методичних кафедр:

У 2016/2017 н.р. в Харківському ліцеї № 89 цілеспрямовано працюють предметні кафедри – «Країнознавство», «Інтеграл», «Natura», «Lingva», «Філологія», «Початківець». Робота навчально - методичних кафедр спрямована на:

  • підвищення професійного рівня вчителів на основі концепції гуманізації освіти;
  • здійснення реалізації особистісно-орієнтованого підходу в освіті, реалізацію прогресивних педагогічних технологій у практиці навчання;
  • здійснення диференційованого навчання учнів із врахуванням реформування освіти, а також профілів класів;
  • здійснення зв’язку з ВНЗ, а це - і науково-методична робота вчителів ліцею, і науково-дослідницька робота учнів, і підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів;
  • реалізація програми "Обдаровані діти".
Кiлькiсть переглядiв: 112