/Files/images/Вчителя/IMG_0614(1) copy.jpg

Савченко Ірина Миколаївна - учитель математики.

Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - учитель - методист.

Савченко Ірина Миколаївна розпочала педагогічну діяльність на посаді вчителя математики Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області в 1992 році, проявила себе як творча особистість, досвідчений педагог.

Ірина Миколаївна бере активну участь в обласних виставках-ярмарках педагогічних ідей та технологій, про що свідчать: диплом ІІІ ступеня Управління освіти Харківської міської ради за участь у ІХ обласній педагогічній виставці-ярмарку» з проектом «Гармонія в розумінні Піфагора» (2008 р.), "Активізація пізнавальної діяльности на уроках математики шляхом застосування ІКТ" (2013 р.), "Використання ІКТ-технологий на уроках математики яз засіб виховання пізнавальної творчої активности учнів" (2014 р.).

Савченко Ірина Миколаївна займає посаду керівника навчально-методичної кафедри «Квант» та є класним керівником 9-А класу.

Ірина Миколаївна провела практичний семінар для вчителів математики Шевченківського району – «Застосування методів проектів на уроках математики» (2009 н. р.).

Савченко Ірина Миколаївна володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність та якість своєї праці. Учитель використовує передовий педагогічний досвід, вміло поєднує різні види навчальної діяльності. Особливу увагу учитель звертає на розвиток навичок самостійної роботи, активізацію навичок пізнавальної діяльності на уроках та творчої діяльності в позакласних заходах. На уроках учитель здійснює міжпредметні зв’язки математики з фізикою та економікою. Учитель вміло поєднує фронтальну, групову та індивідуальну форми роботи, враховуючи профілізацію та рівень підготовки класу, мету уроку, зміст навчального матеріалу та індивідуальні особливості учнів.

Савченко Ірина Миколаївна користується авторитетом і повагою серед членів колективу навчального закладу, учнів, їхніх батьків.

У педагогічному колективі Савченко Ірина Миколаївна зарекомендувала себе як відповідальний працівник, що виконує покладені на неї обов’язки.

Підсумки останньої атестації Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший учитель».

Тема (проблема) досвіду: «Розвиток творчих здібностей особистості».

Вид досвіду: новаторський.

Анотація до досвіду

Особливо актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства і школи є використання педагогічної співпраці, педагогіки творчості.

Основна ідея – справжній учитель не повідомляє істину, а вчить її шукати, при цьому задача вчителя полягає в тому, щоб не тільки не «замулити» джерела здібностей, якими обдарувала дитину природа, а й розвиток цих здібностей; створення умов для самореалізації, самовдосконалення, самоосвіти дитини, спрямовуючи її діяльність у правильне русло.

Творчі здібності – продукт саморуху, самостійного розв’язання задач, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами, продукт роботи мозку на шляху «від відкриття істин усіх відомих, до відкриття істин, нікому не відомих».

В узагальненні досвіду наводяться шляхи розвитку творчих здібностей учнів, а саме:

  • самостійні роботи творчого характеру;
  • пошук нових методів доведення теорем, де описується дослідницький метод навчання, метод проблемного навчання.

В узагальненні досвіду надається дидактичний матеріал, диференційований за рівнем складності, наводяться приклади позакласних заходів з математики.

Педагогічне кредо Савченко Ірини Миколаївни: «Думаюча людина завжди сильна характером». Сформувати таку людину – мета, досягненню якої мають бути підпорядковані усі педагогічні зусилля.

Хто і коли вивчав досвід

Досвід узагальнено і рекомендовано до узагальнення на районному рівні педагогічною радою ліцею № 89, протокол № 2 від 05.05.2008р.

У якій формі узагальнено досвід: опис.

Досвід схвалено: рішенням педагогічної ради навчального закладу;

Перелік додатків до анотації, що ілюструють досвід: розробки уроків;

Матеріали досвіду зберігаються у Харківському ліцеї № 89 Харківської міської ради Харківської області.

Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду:

а) розроблено методичні рекомендації;

б) проведено науково-практичний семінар.

Висновки: досвід Савченко Ірини Миколаївни з теми «Розвиток творчих здібностей особистості» розповсюджується у Харківському ліцеї № 89.

Інтенсивне прискорення науково-технічного прогресу поставили перед педагогікою складні завдання. Частка розумової праці постійно зростає, а творчі здібності людини слід визнати найістотнішою складовою її інтелекту і розвиток цих творчих здібностей є однім із найважливіших завдань у педагогічній роботі.

Кiлькiсть переглядiв: 104