Проект – «Багатовекторна освіта школярів»
Проект багатовекторної освіти школярів – це нова модель школи третього тисячоліття, де в рівній мірі розвиваються їхні творчі здібності, формується науковий світогляд; «працює» система підтримки та розвитку допитливих і обдарованих дітей, сучасна шкільна інфраструктура, обладнані наукові лабораторії, творчі майстерні, тобто створено інноваційний освітній простір, у якому розкривається потенціал учня. Участь учителів і школярів в освітній проектній діяльності поліпшує взаємовідносини, формує відповідальність за виконані завдання. Виходячи з концепції «множинного інтелекту Гарднера», інтелект розвивається як індивідуальний профіль здібностей, ми направили додаткову освіту на розвиток потенціалу і власних здібностей учнів шляхом організації різних освітніх груп, а саме:
- шкільне наукове товариство, в якому працюють у тісному партнерстві учні, науковці, педагогічні працівники;
- - предметні гуртки, покликані розвивати академічні здібності учнів;
- - гуртки, спрямовані на реалізацію та розвиток різноманітних інтересів учнів;
- - студії естетичного напряму;
- - студії розвитку комунікативної компетентності школярів.
- У систему виховної роботи ХЛ № 89, визначаючи пріоритет на виховання соціально адаптованої особистості на основі гармонії інновацій і традицій, що здійснюється через роботу:
- - виховних центрів за принципом: від колективної творчої справи – до роботи групи за інтересами – до індивідуальної діяльності;
- - предметних комісій та груп у складі школярів та вчителів;
- - клубів з участю батьків;
- - молодіжної організації «Союз Активної Молоді», діяльність якої спрямована на розвиток інтересу до науки, на формування активного, діяльного громадянина України;
- - євроклубу «Юні європейці»;
- - науково-практичних конференцій («Крок у майбутнє», «Неперервна освіта і сучасна наука»).
Очікувальний результат: створити таке освітнє середовище, де освіта, яку отримують діти, була б спрямована на створення комплексу умов для самореалізації та соціалізації учнів, формування в них адекватних сучасному рівню інформаційної культури знань, високого ступеня мобільності, різноманітних форм поведінкової активності при збереженні цілісності особистості та гуманістичних ціннісних орієнтацій, створити таку форму організації навчально-виховного процесу, яка зорієнтована на особистісні здібності учнів та їх розвиток через різні види діяльності (в першу чергу практичної), поглиблене вивчення окремих предметів, створення сприятливих умов для розвитку та постійного нарощування творчого потенціалу учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 62