Добути й зберегти здоров’я може тільки сама людина.
М.М.Амосов

/Files/images/шсз2.JPG

Напрямок діяльності:

створення комфортних психолого-педагогічних умов всім учасникам навчально-виховного процесу, розвитку особистості кожного учня на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, превентивних проектів, екологічного виховання підростаючого покоління, деінституалізації та соціального інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку на основі гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки.

Пріоритетні напрямки роботи Школи сприяння здоров’ю:

· освітній: забезпечення загальної підготовкиучнів, батьків, педагогів з питань здорового способу життя;

· науковий: розробка методичних рекомендацій, посібників, методик викладання за курсами предмету «Основи здоров’я», факультативу «Захисти себе від ВІЛ»;

· профілактичний: проведення моніторингу стану здоров’я учнів та вихованців, проведення профілактичних заходів щодо попередження погіршення показників стану здоров’я та попередження інфекційних захворювань дітей в осінньо-зимовий період;

· консультативно-методичний: консультативна допомогавчителям, батькам та дітям з питань здорового способу життя;

· освітницько-пропагандиський: підвищення валеологічної культури серед широких верств населення.

Кiлькiсть переглядiв: 50