Підсумки роботи над методичною темою Шевченківського району

Протягом 2011-2015 років робота ліцею була організована згідно Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на виконання Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положень Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки та обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Виходячи з методичної теми Управління освіти Шевченківського району «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища в закладах освіти Шевченківського району» була визначена науково-методична тема Харківського ліцею на п’ять років «Роль та перспектива ліцею у створенні освітнього середовища, що сприяє розвитку здібностей і обдарованості учнів як основи формування соціального статусу людини ХХІ ст.» для реалізації якої була створена Програма вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Харківського ліцею № 89 «Ліцей» (2010-2015 р.р.). В межах методичної теми ліцею були розроблені теми роботи педколективу закладу на кожен навчальний рік:

2011/2012 н. р. - «Формування здорового способу життя – головне завдання навчання та виховання в системі ліцейської освіти»;

2012/2013 н. р. - «Розвиток здібностей і обдарованості учнів в ліцейському просторі як основа формування соціального статусу учня»;

2013/2014 н. р. - «Самоосвіта – найефективніший шлях до самовдосконалення та запорука створення розвивального освітнього середовища ліцею»;

2014-2016 роки - «Реалізація багатовекторної моделі ліцейської освіти як основи розвитку індивідуальних здібностей учнів та підвищення якості освіти».

Реалізація методичної теми відбувалась через здійснення роботи усіх підрозділів ліцею, а саме через діяльність методичної ради, творчих груп, педагогічної ради, ліцейського наукового товариства та в процесі здійснення навчально – виховного процесу та позаурочній діяльності. Для якісної реалізації теми, а відповідно й мети діяльності ліцею, були проведено зміни в багатьох сферах діяльності ліцею, а саме: в організації в навчально – виховного процесу було введено поділ класу на підгрупи при вивченні математики, української мови та предметів профільного напряму, в організацію роботи профільних спецкурсів було розширено спектр додаткової освіти, було організовано навчання дітей на базі міських та обласних дитячих закладів, що вплинула на результативність роботи з обдарованими учнями

Якість та результативність роботи ліцею над реалізацією методичної теми протягом п’яти років відстежувалась на тематичних засіданнях педради, навчально-практичних конференціях, семінарах, засіданнях навчально – методичних кафедр, нарадах при директорі.

Кожен вчитель ліцею реалізовував власну методичну тему, а підсумком роботи педагогів стало: узагальнення досвіду, видання друкованих робіт та ліцейської збірки з циклу «Сузір’я творчих думок».

Плідна робота закладу над реалізацією методичної теми«Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища в закладах освіти Шевченківського району» вплинула на показники діяльності ліцею за багатьма напрямами. Педагогічний колектив ліцею має нагороди на Всеукраїнських виставках освітніх досягнень, в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій та обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів. Вчителі ліцею беруть участь у конкурсах фахової майстерності, експериментальній та інноваційній діяльності, роботі творчих груп. На базі ліцею проводяться колективні форми роботи для вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів та класних керівників району.

Велика увага в ліцеї приділяється роботі з обдарованою молоддю, яка спрямована на розвиток обдарованої особистості через створення сучасних умов для розкриття творчого потенціалу учнів та надання їм можливості реалізувати власні здібності.

Кiлькiсть переглядiв: 92