Педагогічний досвід вчителя є джерелом інформації, майстерності, професіоналізму і для вчителя-початківця, і для вчителя-практика, зацікавлених в результатах своєї роботи.

Педагогічний досвід – це сукупність знань, умінь і навичок, набутих педагогом у процесі практичної навчально-виховної роботи. Педагогічний досвід має зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на педагогічну свідомість і зумовлюють способи впливу на навчальні досягнення та їхню вихованість.

Ефективний педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, яка є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи нового, спрямована на розв’язання актуальних завдань навчання і виховання, характеризується більш високими порівняно з масовим досвідом результатами, які досягаються за рахунок творчого використання сучасної науково-практичної та педагогічної бази.

Орієнтовними критеріями виявлення ефективного педагогічного досвіду є:

  • актуальність – відповідність досвіду інваріантній педагогічній моделі і тенденціям суспільного розвитку;
  • результативність – стабільні і більш високі порівняно з масовими результати, що досягаються не за рахунок додаткових витрат часу і сил учасників педагогічного процесу, а за рахунок його удосконалення;
  • наступність і перспективність – наявність у досвіді діалектичного зв’язку минулого, сучасного і майбутнього педагогічної практики, тобто наявність у досвіді такої продуктивної ідеї, яка розвиває існуючий масовий досвід у межах об’єктивних умов і, крім того, прогнозує та актуалізує нові умови й характер функціонування педагогічного досвіду;
  • доступність – можливість використання конкретного досвіду в масовій педагогічній практиці.
Кiлькiсть переглядiв: 183