/Files/images/Вчителя/089h53.JPG

Самохвалова Ольга Василівна - учитель математики.

Кваліфікаційна категорія – вища.

Самохвалова Ольга Василівна розпочала педагогічну діяльність на посаді вчителя математики Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області в 2006 році, проявила себе як творча особистість, досвідчений педагог.

Керівник творчої групи ліцею «Моніторинг якості освіти на основі завдань у тестовій формі», бере участь у семінарах, ділиться своїм досвідом з колегами.

Робота Ольги Василівни відзначається послідовністю та чіткістю постановки завдань та їх реалізації за допомогою ефективних форм та методів організації навчально-виховного процесу. Педагогічний досвід Самохвалова Ольга Василівна узагальнено педагогічною радою Харківського ліцею № 89 Шевченківського району Харківської області Харківської міської ради (рішення ПР протокол № 10 від 20.11.2009р.).

Ольга Василівна брала участь у районних заходах та професійних конкурсах:

  • ділова педагогічна гра «Складання і використання на уроках математики завдань у тестовій формі» (2009/2010 н. р.);
  • участь у районному етапі конкурсу «Вчитель року» (2010 р.).

Самохвалова Ольга Василівна має високу професійну майстерність, впроваджує сучасні методики викладання в тісному зв'язку з набутим досвідом, володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями. Самохвалова О.В. – творчо працюючий учитель, має глибоко науково-теоретичну підготовку, досконало володіє методикою сучасного уроку, нестандартними формами та методами навчання, поєднує різні види навчальної діяльності, які активно використовує та поширює у професійному середовищі досвіду своєї роботи; забезпечує високий рівень знань учнів, постійно працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, використовує в своїй роботі найбільш сучасні методичні розробки та інновації, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, вихованні розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси.

Самохвалова О. В. досконало володіє методикою проведення уроків. Для уроків, які вона проводить, характерним є високий темп навчання, різноманітність форм і методів навчання, різнорівневість вправ і завдань, цікавість і доступність навчального матеріалу для кожного учня. У класі завжди панує атмосфера співпраці, адже учитель завжди добирає цікаві форми та методи роботи з учнями. Вільно володіє російською, українською мовами.

Самохвалова Ольга Василівна користується авторитетом і повагою серед членів колективу навчального закладу, учнів, їхніх батьків.

У педагогічному колективі Самохвалова Ольга Василівна зарекомендувала себе як відповідальний працівник, яка намагається сумлінно виконувати покладені на неї обов’язки

Підсумки останньої атестації Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Тема (проблема) досвіду: «Тестові технології як засіб моніторингу знань учнів».

Вид досвіду – новаторський.

Анотація до досвіду

Провідна ідея – вдосконалювати процес перевірки знань, використовуючи нові ідеї, теорії. Завдання у тестовій формі дозволяють здійснювати індивідуальний підхід до учнів. Тестові технології є органічною складовою сучасної системи освіти, що займають особливе місце у низці педагогічних засобів, зокрема у системі педагогічних вимірювань. Ці технології дозволяють з високою точністю і швидкістю відслідковувати знаньнєвий компонент навчання: від того, що включається в тест, залежить якість контролю, його результативність і ефективність, суспільна значущість здійснюваного тестування. Найчастіше використовуються чотири види тестових завдань:

вибір правильної відповіді;

доповнити;

поставити у відповідність ;

встановити правильну послідовність обчислень, дії, кроків, операцій.

Окреме місце в досвіді займає методика використання тестових завдань на окремих етапах уроку, таких як:

перевірка теорії;

вміння розв’язувати задачі;

логічно мислити;

бачити відповідність між завданнями і відповіддю;

формування навичок.

Хто і коли вивчав досвід

Досвід узагальнено і рекомендовано до узагальнення на районному рівні педагогічною радою ліцею № 89, протокол № 10 від 20.11.2009р.

У якій формі узагальнено досвід – опис.

Ким схвалено досвід - рішенням педагогічної ради навчального закладу.

Перелік додатків до анотації, що ілюструють досвід - дидактичний матеріал.

Матеріали досвіду зберігаються в методичному кабінеті Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області.

Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду:

а) створено творчу групу;

б) проведено науково-практичний семінар;

в) надається консультативна допомога.

Висновки: досвід Самохвалової Ольги Василівни з теми «Тестові технології як, засіб моніторингу знань учнів» розповсюджується в Харківському ліцеї № 89 в Шевченківському районі м. Харкова. Однією із важливіших компонентів уроку є якісна перевірка знань учнів, зворотній зв'язок «учень-вчитель», в цьому допомагає перевірка знань за допомогою тестових завдань, які допомагають підійти до кожного учня індивідуально. З даного питання було проведено семінар для вчителів району

Ольга Василівна виступала з досвідом своєї роботи на міських та обласних семінарах. Можливе проведення на базі Харківського ліцею № 89 практичних занять для вчителів математики. Проведення занять для молодих вчителів району.

Кiлькiсть переглядiв: 80