/Files/images/Вчителя/img195_1.jpg

Полєшко Олена Георгіївна - учитель української мови та літератури.

Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - старший учитель.

Полєшко Олена Георгіївна працює над темою «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури з метою підвищення ефективності навчання». Даний досвід передбачає підвищення ефективності та якості навчального процесу, інтенсифікацію навчання мови та літератури й активності пізнавальної діяльності, поглиблення знань учнів з предмета, розвиток креативного мислення, комунікативних вмінь, мовленнєвої компетенції, формування вмінь адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування. Використання ІКТ на уроках української мови та літератури дозволяють поєднати теорію з практикою, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід.

У 2015/2016 н.р. було узагальнено досвід роботи Полєшко О.Г., учителя української мови та літератури з теми «Упровадження елементів медіаосвіти в навчально-виховний процес в умовах інформаційно - освітнього середовища як засіб реалізації багатовекторної моделі ліцейської освіти» та Іванченко Г. А., учителя англійської мови з теми «Формування соціокультурної компетентності учнів при вивченні іноземної мови як основа інтеграції особистості в соціокультурний простір» (протокол педагогічної ради № 12 від 10.11.2015).

Підсумки останньої атестації Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший учитель».

Тема (проблема) досвіду: :«Використання ІКТ на уроках української мови та літератури з метою підвищення ефективності навчання».

Вид досвіду- новаторський.

Анотація до досвіду

Дослідження ґрунтується на ідеях навчальної програми з інформатизації освіти.
Мета досвіду: сприяння підвищенню ефективності навчання шляхом створення умов для активного самовираження учня як творчої особистості, формування інформаційних, комунікативних та організаційних компетенцій, виховування активної життєвої позиції засобами ІКТ.

Актуальність: даний досвід допомагає розв’язанню завдань, що стоять перед школою на сучасному етапі; ІКТ має практично необмежені можливості в усуненні типових загальних недоліків, ускладнень та протиріч масової педагогічної практики на сучасному етапі.

Досвід має практичне значення, оскільки спрямований на розв’язання актуальних проблем навчально-виховного процесу, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій для формування комунікативних навичок та світоглядної практики, а значить сприяє підвищенню ефективності навчання.

Хто і коли вивчав досвід

Досвід узагальнено педагогічною радою ліцею № 89, протокол №1 від 01.03.2012 р.

У якій формі узагальнено досвід – опис.

Ким схвалено досвід - рішенням педагогічної ради навчального закладу.

Перелік додатків до анотації, що ілюструють досвід:

а) розробки уроків;

б) список використаної літератури.

Де зберігаються матеріали досвіду: методичний центр управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду:

а) створено творчу групу;

б) проведено науково-практичний семінар.

Висновки: Полєшко Олена Георгіївна розповсюджує свій досвід серед учителів Дзержинського району м. Харків: семінар «Використання інформаційних комп’ютерних технологій у процесі формування комунікативних навичок учнів на уроках української мови та літератури та у позакласній роботі», 2012 рік; творча майстерня «Методи формування творчого середовища на уроках української мови та літератури при використанні ІКТ (створення кліпів)», 2013 рік.

Олена Георгіївна виступає на районній конференції «Значення творчості Великого Кобзаря в українській та світовій літературі», обласній науково-практичній конференції «Вічний як народ», 2014 рік; на Міжнародній науково-практичній конференції «Психология в образовательном пространстве» (м. Донецьк, 2013 рік); на Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», 2014 рік.

Має друковані роботи:

« Психологічні особливості розвитку Інтернет-залежності у школярів». – Материалы международной научно-практической конференции 17-18 ноября 2012 г « Психология в образовательном пространстве» , Донецк, ООО «Східний видавничий дім», 2012.

«Створення коміксів за творами української літератури як один із прикладів інтеграції медіаосвіти у викладанні літератури». - Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», Харків, РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2013.

«Створення відеокліпів до пісень на слова Т.Г.Шевченка як сучасний засіб формування та реалізації творчих здібностей учнів». - Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань», Харків, РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014.», «Методичні діалоги» № 12, 2014.

Полєшко Олена Георгіївна нагороджена: Дипломом ІІІ ступеня ХІХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій 2012 року за роботу «Авторська програма «Українська література в комп’ютерному світі»», Дипломом І ступеня ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій 2013 року за роботу «Створення коміксів за творами української літератури як один із прикладів інтеграції медіаосвіти у викладання літератури».

Олена Георгіївна - керівник навчально-методичної кафедри «Філологія», керівник творчої групи «Ліцейський інформаційний світ» Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області.

Кiлькiсть переглядiв: 112