/Files/images/Вчителя/IMG_0632(1) copy.jpg

Кіриченко Світлана Володимирівна - учитель математики, директор.

Кваліфікаційна категорія - вища, педагогічне звання - «учитель-методист»

Має нагороди Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2003 р., 2012 р. наказ № 570-к від 21.09.2012 р., Почесна грамота Верховної Ради України)

Кіриченко Світлана Володимирівна розпочала педагогічну діяльність на посаді вчителя математики Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області в 1993 році, проявила себе як творча особистість, досвідчений педагог.

Кіриченко Світлана Володимирівна має високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, досконало володіє сучасними ефективними формами і методами організації навчальної діяльності учнів, на високому рівні виконує свої посадові обов’язки.

Кіриченко Світлана Володимирівна - лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2014".

Кіриченко Світлана Володимирівна – учитель, який має високий рівень освіти та глибоку науково-теоретичну підготовку, володіє досконалими методами організації навчально-виховного процесу. Світлана Володимирівна забезпечує високу результативність та якість своєї праці, має ряд науково-методичних розробок, які неодноразово відмічались Дипломами обласної педагогічної виставки-ярмарки педагогічних ідей та технологій. вчитель працює в профільних фізико-математичних класах. Учні Світлани Володимирівни засвоюють навчальний матеріал на достатньому та високому рівні, мають високі результати у районних, обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, районних та обласних етапах Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Багато учнів Світлани Володимирівни перемагають у різноманітних конкурсах, турнірах з математики. Світлана Володимирівна завжди уважна до інтересів та запитів учнів, допомагає їм формуватися як особистостям, індивідуально працює з учнями та їх батьками, користується повагою та авторитетом у педагогічному колективі та серед батьківської громадськості. Роботу Світлани Володимирівни відрізняє чітка організація, творчий пошук. Як керівник, вона забезпечує системний підхід до управління навчально-виховним процесом.

Під керівництвом Світлани Володимирівни педагогічний колектив закладу працює над становленням нових інноваційних моделей, над реалізацією нового змісту навчання п’яти-, шести-, семикласників, програми допрофільного (8–9 класи) та профільного (10–11 ліцейські класи) навчання відповідно до здібностей, нахилів, можливостей учнів, програми вдосконалення та розвитку освітньої діяльності «Ліцей», забезпечує успішну діяльність ліцею з реалізації завдань сучасної середньої освіти, популяризацію кращих надбань у здійсненні навчально-виховного процесу, інтелектуального та духовного зростання учнівської молоді, над організацією педагогічної та культурно-просвітницької роботи серед населення.

Кіриченко С.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», працює у профільних фізико-математичних класах, її учні засвоюють навчальний матеріал на достатньому та високому рівнях.

Підсумки останньої атестації Підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».

Тема (проблема) досвіду: «Синтез та аналіз як засоби розвитку інтелектуальних та творчих умінь учнів на уроках математики»

Вид досвіду - науковий.

Анотація до досвіду

Нетрадиційні форми роботи вчителя навчають, організують, розвивають пізнавальні можливості ліцеїстів, виховують особистість, сприяють розвитку логічного мислення та аналітичних здібностей учнів, стимулюють і підвищують їх інтерес до навчання.

Завдання вчителя математики, - допомогти школяреві засвоїти базові знання та аналізувати вже здобуті, набути досвіду дослідницької роботи, відкрити у ліцеїстів здібності синтезування знань для здійснення своїх відкриттів, навчити методики здобуття нових знань.

У своїй роботі Світлана Володимирівна велике значення приділяє трьом складовим:

- теорії;

- методиці, ключових задач;

- аналізу та синтезу знань у пошуках нестандартних рішень.

Ніяка практика не може існувати без теорії. І, перш ніж підвести учнів до синтезу їх знань для рішення неординарних задач, до уміння за окремими дрібницями створити нову модель рішення, не останню роль учитель відводить знанню учнями теоретичного матеріалу. Адже для рішення одних задач достатньо формального володіння методом, для інших – потребується дещо більше, а власне: глибоке, засвоєне до деталей розуміння змісту питання. Досить часто від того, наскільки учень розбирається у всіх тонкощах того чи іншого математичного поняття, залежить його успіх.

Ще одним аспектом роботи у профільних класах є діяльність, направлена на створення в учнів розуміння того, що задача може служити не тільки метою, але й засобом навчання. І, звичайно, не може бути й мови ні про яку систему знань, якщо не вчити дітей вмінню синтезувати свої знання до пошуку способів розв’язування задач, використовуючи органічне поєднання алгебраїчних і геометричних знань.

Учитель математики, на відміну від учителів інших предметів, позбавлений можливості влаштовувати на своїх уроках «ефектні покази» (подібно, наприклад, учителям хімії чи астрономії). Однак, це не означає, що у математиці немає своїх «фейерверків». Вони, без сумніву, є, їх багато: у першу чергу – це задачі і, звичайно, красиві. Що ж таке красива задача? Відповідь на це питання, звичайно, справа смаку. Як показує досвід, учням подобаються ті задачі, розв’язування яких доступне, по можливості коротке, а й найголовніше – несподіване. Такі задачі-агітатори учитель намагається розглядати з учнями профільних математичних класів при вивченні кожної теми як з алгебри, так і з геометрії. На уроках учитель використовує методику ключових задач, що дає можливість не закриватися в рамках однієї теми, а бачити її частиною єдиного цілого.

Таким чином, аналізуючи рівень знань учнів, можна сказати, що модернізація освітнього процесу, розвитку мислення, творчих здібностей ліцеїстів, уміння синтезувати наявні знання ведуть до удосконалення навчально-виховного процесу, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей учнів.

Хто і коли вивчав досвід

Досвід схвалено методичною радою ХЛ № 89, протокол № 4 від 05.12.2003 р.;

Досвід узагальнено і рекомендовано до узагальнення на районному рівні педагогічною радою ліцею № 89, протокол № 2 від 20.02.2009 р.;

Досвід узагальнено методичною радою методичного кабінету Шевченківського району, протокол № 4 від 31.03.2009 р.

У якій формі узагальнено досвід - опис:

  • Елементи прикладної математики, посібник для вчителів математики.
  • Паралельна проекція та її властивості, посібник для вчителів математики.
  • Побудови у стереометрії, посібник для вчителів математики.
  • Побудови у планіметрії, посібник для вчителів математики.
  • Теорія ймовірності у школі, посібник для вчителів математики.

Ким схвалено досвід:

а) рішенням педагогічної ради навчального закладу;

б) рішенням ради методичного центру управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Перелік додатків до анотації, що ілюструють досвід:

а) розробки уроків;

б) дидактичний матеріал;

в) список використаної літератури.

Матеріали досвіду зберігаються в методичному центрі управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Заходи щодо впровадження (розповсюдження) досвіду:

а) розроблено методичні рекомендації;

б) проведено науково-практичний семінар;

в) здійснюється наставництво;

г) надається консультативна допомога.

Висновки: досвід з теми «Синтез та аналіз як засоби розвитку інтелектуальних та творчих умінь учнів на уроках математики» розповсюджується в Харківському ліцеї № 89 в Шевченківському районі м. Харкова.

Проблема розвитку учня є однією з найскладніших завдань у педагогічній практиці. Вирішення цієї проблеми залежить від того, на отримання якого саме результату орієнтується вчитель у своїй роботі. Критерієм діяльності є кінцевий результат: або дати учневі лише набір з предмета, або сформувати особистість, готову до творчої діяльності.
Щорічно учні випускних класів успішно здають математику під час підсумкової атестації, ЗНО. Творча діяльність учнів не обмежується придбанням нового. Робота тоді буде творчою, пізнавальною, коли в ній проявляється задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно розв’язуються за допомогою набутих знань. Робота в гуртках, рішення цікавих завдань виховує стійкий інтерес до вивчення математики. Можливе проведення на базі Харківського ліцею № 89 практичних занять для вчителів математики.

Кiлькiсть переглядiв: 251