Навчальні програми,тренажери/Files/images/рис10.jpg

/Files/images/clip_image007.JPG

Електронний атлас з "Історії України. 5 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів.

Історичні карти відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов'янських племен до сьогодення, тексти стисло коментують тему і доповнюють зміст карти, запитання дають можливість учневі здіснити самоперевірку, ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту.

/Files/images/clip_image008.JPG

Електронний атлас "Історія України. 8 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів.

Історичні карти висвітлюють козацьку еру, а також надають уяву про утворення держав та союзів, перебіг воєнних дій, стан тогочасних культури та господарства. Тексти подано у хронологічному порядку, коментують і доповнюють картографічну інформацію. Ілюстрації представлені історичними портретами, творами мистецтв, архітектури, геральдики, історичних сюжетів тощо.

/Files/images/clip_image009.JPG

Електронний атлас "Всесвітня історія. 8 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів.

Історичні карти відображають перебіг подій у світі та в окремих країнах упродовж XV-XVIII ст. Тексти коментують і доповнюють картографічну інформацію та подано у хронологічному порядку з посиланням на ілюстрації. Запитання за змістом дають можливість здійснити самоперевірку. Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, яка вивчається.

/Files/images/clip_image010.JPG

Електронний атлас з курсу "Історія України. 10 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/МАЛ 11.jpg

Програмно-педагогічний засіб "Бібліотека електронних наочностей Географія 7-11 для загальноосвітніх навчальних закладів" містить наступні теми: географія Землі (Джерела географічної інформації. Природа Землі і людина. Материки, океани, народи і країни). Сучасні методи географічних досліджень. Джерела географічної інформації. Природа і людина у сучасному світі. Населення миру. Географія світового господарства. Регіони і країни світу. Географічні спектри сучасних глобальних проблем людства

/Files/images/clip_image003.jpg

Програмно-педагогічний засіб "Віртуальна біологічна лабораторія 10-11"

Електронний посібник з курсу загальної біології, який містить повний курс лабораторних і практичних робіт, підтримує і доповнює чинні підручники з біології для 10-11 класів. Змістовна частина програмно-методичного комплексу містить навчальний матеріал, який розроблено відповідно до діючої навчальної програми. Навчальний матеріал структуровано за темами та параграфами. Параграфи програмно-методичного комплексумають зміст та забезпечують можливість прегляду навчального матеріалу з будь-якої обраної користувачем підтеми.


Кiлькiсть переглядiв: 80