Довідники та енциклопедії/Files/images/a1.jpg


http://litopys.org.ua/djvu/etymolog_slovnyk.htm

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ/Files/images/с 1.jpg

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982.
Т. 1: А — Г / Укл.: Р. В. Болдирєв та ін. — 1982. — 632 с.


http://ukrlife.org/main/slovnyk/slovnyk.htm

СЛОВНИК/Files/images/с 2.jpg

Українські прислів'я, приказки та порівняння з літературних пам'яток

Стійкі народні порівняння та трансформовані прислів'я, об'єднані в тематичні групи, в межах яких виділено ряди зі спільним опорним словом, які подаються в алфавітному порядку. Ідіоми також об'єднані в гнізда, залежно від опорного слова, та подаються за алфавітом.

Вікіпедія/Files/images/рис14.jpg

www.uk.wikipedia.org "Вiкiпедiя" - україномовна версiя енциклопедiї. Пошук за статтями вiльної унiверсальної енциклопедiї, написаних українською мовою. Вибранi статтi, цiкавi факти, поточний день в iсторiї, посилання на тематичнi портали i спорiдненi проекти.

www.rubricon.com "Рубрикон" - енциклопедiї в iнтернетi. Платний доступ до повних електронних версiй енциклопедiй i словникiв. Тематичний каталог енциклопедiй. Анонси статей, пошук за анонсами. Описи пакетiв видань, цiн

www.persons.com.ua Бiографiчний банк даних "ОСОБИСТОСТI". Банк даних "Особистостi" мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї людства, а також додатковi данi, згрупованi по розділам: власне бiографiя, посилання на Iнтернет-джерела, зв`язки з iншими особистостями, додатковi текстовi, графiчнi, аудiо- та вiдео матерiали

www.mirslovarei.com "Мир словарей" - бiблiотека словникiв. Словники i енциклопедiї з пошуковою системою за ключовими словами: Великий енциклопедичний, Етнографiчний, Будiвельний, Фiнансовий, Словник комп'ютерного жаргону та iн.

/Files/images/encyklopedii.jpg

Бібліотека словників

Велика енциклопедія

Електронна енциклопедія

Електронна енциклопедія «Британика»

Електронна енциклопедія «Народы и религии мира»

Мегаенциклопедія Кирила та Мефодія

Словник Асоціацій «BETA»

Універсальний довідник-енциклопедія

Кiлькiсть переглядiв: 57 0

КоментарiКiлькiсть переглядiв: 87