Ліцейське наукове товариство

Положення про ліцейське наукове товариство

Наукове товариство учнів ліцею (далі ЛНТ) є творчим добровільним об'єднанням учнів за інтересами, метою діяльності якого є створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей учнів, залучення їх до наукової діяльності, задоволення потреб профорієнтаційного самовизначення.

Головними завданнями ЛНТ є:

1. Виявлення, розвиток та підтримка юних обдарувань.

2.. Створення умов для творчого інтелектуального самовдосконалення учнівської молоді.

3. Пропаганда наукових знань і досягнень вітчизняної науки.

4.Сприяння пошуковій та дослідницькій діяльності ліцеїстів.

5. Формування в учнів навичок роботи з літературними джерелами, уміння здійснювати експеримент, вести спостереження, узагальнювати факти, робити висновки, оформляти результати дослідження.

6. Стимулювання участі ліцеїстів у конкурсах, олімпіадах, турнірах, конференціях, тощо.

Організаційні засади та структура ЛНТ

Ліцейське наукове товариство є організацією обдарованої молоді Харківського ліцею № 89. У своїй діяльності ЛНТ керується Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», Положенням про Малу Академію Наук України, Статутом ліцею.

Діяльність ЛНТ є органічною складовою навчально-виховного процесу в ліцеї. Членами ЛНТ є учні ліцею, вчителі, викладачі ВНЗ, адміністрація закладу.

До наукового товариства приймаються учні, які виявляють інтерес до наукового пошуку, володіють задатками творчої інтелектуальної діяльності, мають високий рівень навчальних досягнень з предмета. Організаційно-методичним органом ЛНТ є Рада, у складі: голови, заступника голови, членів Ради.

Голова Ради – заступник директора ліцею з НВР. Заступник голови обирається загальними зборами із числа учнів, що володіють організаторськими здібностями, мають певні досягнення, користуються авторитетом серед учнівського та викладацького колективів. Рада затверджує план роботи ЛНТ, організовує звітні конференції, творчі звіти, олімпіади.

ЛНТ використовує колективні (конференції, загальні збори, семінари), групові (засідання секцій, інтелектуальні турніри, олімпіади), та індивідуальні (консультації, виставки творчих робіт) форми роботи.

Наукове керівництво секціями та науковою діяльністю членів товариства здійснюють провідні викладачі ВНЗ, вчителі ліцею.

ВНЗ, як базові установи, створюють умови для роботи секцій ЛНТ на кафедрах, в лабораторіях, бібліотеці.

Результати наукової роботи членів ЛНТ заслуховуються на засіданнях Навчально – методичних кафедр ліцею, звітній науковій конференції «Крок в майбутнє», конкурсах - захистах науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, підсумковій науковій конференції «Ліцейська освіта і сучасна наука».

Учні, які виявили особливі успіхи у науковій діяльності та їх наукові керівники нагороджуються грамотами, цінними подарунками, Призери ІІ етапу МАН прирівнюються до переможців ІІІ етапу предметних олімпіад, та мають пільги, затверджені законодавством при складанні ДПА з базового предмету.

Права і обов’язки членів ЛНТ

Ліцейське наукове товариство складається із обдарованих учнів Харківського ліцею № 89, учасників та переможців олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних турнірів та конкурсів, керівників секцій, наукових керівників.

Правами членів ЛНТ є:

1. Навчання, а саме здобуття знань під час навчальних занять в ліцеї та в лабораторіях ВНЗ,

2. Вибір за інтересом учня:

2.1. предметів для участі в олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних турнірах та конкурсах;

2.2. певного закладу, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять.

3. Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу та ВНЗ.

4. Отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг та індивідуальних консультацій з керівником науково-дослідницької роботи.

5. Повага людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань, висловлювання власної думки, наявність особистої позиції у вирішенні проблемних питань, що стосуються його власного дослідження.

Обов’язками членів ЛНТ є:

1. Активна участь у пропаганді серед ліцеїстів наукових і технічних знань, досягнень науки і техніки.

2. Участь в олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах, конференціях, семінарах, виставках.

3. Підвищення загальнокультурного рівня.

4. Дбайливе ставлення до державного, громадського й особистого майна учасників навчально-виховного процесу.

Фінансування

Основним джерелом фінансування оплати праці керівників науково-дослідницькою роботою є благодійний фонд «Зоряне коло».


До складу Ліцейського наукового товариства Харківського ліцею № 89 входять:
  • учителі,
  • науковці ВНЗ м. Харкова,
  • учні - члени МАН України,
  • переможці олімпіад, конкурсів та турнирів.

В рамках реалізації проекту “Обдарована молодь” одним з головних напрямів діяльності Ліцейського наукового товариства визначено:

- реалізація нової моделі освіти – «Освіта інноваційного суспільства України ХХІ ст. з урахуванням Європейського досвіду освіти, ресурсів інноваційного розвитку світу»;
-подальший розвиток ліцейської системи по розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молоді;
- забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості;
- всебічний розвиток людської особистості як цінність, яка мислить по-новому, самостійність прийняття та реалізації рішень, критичності в культурі мислення, яка володіє соціальними та інформаційними навичками;
- підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

Практична реалізація:

Предметні олімпіади;

Захист курсових робіт;

Робота зі вченими вузів;

Всеукраїнські, міжнародні конкурси;

Робота в ліцейському науковому товаристві;

Творчі групи, клуби, гуртки;

Професійна практика

Традиційні ліцейські науково - практичні конференції:

  • "Крок у майбутнє" - захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН,
  • "Ліцейська освіта та сучасна наука" - підсумок науково-дослідницької роботи ліцеїстів.

/Files/photogallery/8290/DSC_7380.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 143