НАКАЗ № 98 від 16.05.2011.

Про доступ до публічної інформації


На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною особою для забезпечення доступу запитувачів до інформації стосовно діяльності Харківського ліцею № 89 заступника директора з НВР Бабич Ольгу Іванівну.
2. Призначити відповідальними особами за систематичне та оперативне оприлюднення інформації:
2.1. В офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах Грищенко Наталію Володимирівну;
2.2. На офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Белеванцеву Олену Миколаївну.
3. Відповідальному для забезпечення доступу запитувачів до інформації стосовно діяльності Харківського ліцею № 89 заступнику директора з НВР Бабич Ользі Іванівні:
3.1. контролювати своєчасне оприлюднення інформації стосовно діяльності Харківського ліцею № 89 та прийнятих у ХЛ № 89 рішень;
3.2. вести облік запитів на інформацію;
3.3. надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
3.4. надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
3.5. контролювати своєчасне оприлюднення інформації про:
- перелік та умови отримання послуг, що надаються ХЛ № 89, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає ХЛ № 89;
- плани проведення та порядок денний відкритих засідань загальних зборів колективу, ради колективу, спільних засідань, ради та педради Харківського ліцею № 89;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти Харківського ліцею № 89;
- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника ХЛ № 89 та його заступників;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
3.6. забезпечувати обов'язкове невідкладне оприлюднення інформації, передбаченої п. 3.5. цього наказу, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
4. Відповідальній особі за систематичне та оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах Грищенко Наталії Володимирівні:
4.1. систематично вести облік документів, що знаходяться у володінні ХЛ № 89;
4.2. вести облік запитів на інформацію;
4.3. надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
4.4. надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації;
4.5. оприлюднювати інформацію про:
- перелік та умови отримання послуг, що надаються ХЛ № 89, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає ХЛ № 89;
- плани проведення та порядок денний відкритих засідань загальних зборів колективу, ради колективу, спільних засідань, ради та педради Харківського ліцею № 89;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти ХЛ № 89;
- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника ХЛ № 89 та його заступників;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
4.6. оприлюднювати обов'язкову невідкладну інформацію, передбачену п. 4.5. цього наказу, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
5. Відповідальній особі за систематичне та оперативне оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Белеванцевій Олені Миколаївні:
5.1. оприлюднювати інформацію про організаційну структуру, місію, функції ліцею, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.
5.2. оприлюднювати інформацію про:
- перелік та умови отримання послуг, що надаються Харківським ліцеєм № 89, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає ХЛ № 89;
- плани проведення та порядок денний відкритих засідань загальних зборів колективу, ради колективу, спільних засідань, ради та педради Харківського ліцею № 89;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти Харківського ліцею № 89;
- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника ХЛ № 89 та його заступників;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
5.3. оприлюднювати обов'язкову невідкладну інформацію, передбачену п. 5.2. цього наказу, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
6. Відповідальній для забезпечення доступу запитувачів до інформації стосовно діяльності Харківського ліцею № 89 заступнику директора з НВР Бабич Ользі Іванівні:
6.1. скласти інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію;
6.2. надавати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, за винятком випадків, передбачених законом України «Про доступ до публічної інформації»;
6.3. відмову в задоволенні запиту на інформацію надавати в письмовій формі та зазначати у ній:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
6.4. У рішенні про відтермінування в задоволенні запиту на інформацію зазначити:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;
- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом термін;
- термін, у який буде задоволено запит;
- підпис.


Директор Харківського ліцею № 89 С.В. Кіриченко

Кiлькiсть переглядiв: 189